Aikuislukion oppimäärän kuuluu vähintään 44 kurssia, joista pakollisia kursseja pitkän matematiikan lukioille on 37 ja lyhyen matematiikan lukioille 33. Alle 18-vuotiaana lukio-opinnot aloittaneiden tulee suorittaa pakollisten kurssien lisäksi yksi kurssi liikuntaa, yksi kurssi terveystietoa ja kaksi kurssia taideaineita (kuvataide ja/tai musiikki). Opinnot voi suorittaa 2 – 4 vuodessa.

Jokaisessa oppiaineessa pitää opiskella tietty määrä pakollisia kursseja. Niiden lisäksi on vapaavalintaisia syventäviä kursseja, jotka voivat olla valtakunnallisia tai koulukohtaisia. Tukikurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ainetta ennen lukio-opintojen aloittamista. Niitä suositellaan kaikille aikuislinjan aloittaville.

Jaksotiedotteet

Aikuislinjan opinto-opas

Aikuislinjan lukujärjestykset

Aikuislinjan tuntijako

Päivitetty 28.8.2018 /HK