1.vuotisten aikataulu 9.8 ja ryhmät
  1. vuotisten ryhmät löydät: http://jarvenpaanlukio.fi/wp-content/uploads/2022/08/opiskelijatohjausryhmav4.pdf

22-ryhmät, 1. vsk   

klo 9.00                                    Kokoontuminen Areenalla  
klo 9.30                                    Ryhmänohjaustunnit   
klo 10.45 – 11.15                    Ruokailu 22ABCDE  
klo 11.15 – 14.00                   22ABCDE RO -tuokiot jatkuvat

klo 11.15 – 11.45                   Ruokailu 22FGHIJ  

klo 11.45 – 14.00                   22FGHIJ RO -tuokiot jatkuvat

Vastaa