Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta syksyllä 2020

Ensimmäisen vuosikurssien vanhempainilta on torstaina 27.8.2020 klo 17 – 20.
Tavoitteena on esitellä huoltajille oppilaitoksen ohjauksen ja opiskelun tuen henkilöstöä sekä perehtyä lukion käytänteisiin.
Ohessa tilaisuuden ohjelma

Toinen vanhempainilta pidetään torstaina 22.4.2021. Keskeisenä teemana toisessa vanhempainillassa on lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu.

Tervetuloa!
Marja-Liisa Lehtiniemi
Järvenpään lukion rehtori

Vastaa