Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista saada erityisjärjestelyitä lukivaikeuden, vieraskielisyyden, vaikean elämäntilanteen, sairauden tai vamman takia. Erityisjärjestelyitä ovat mm. pidennetty koeaika, oikeus suurempaan näyttöön, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, pienryhmätila, erillinen tila yksin, vapautus kuullunymmärtämiskokeesta, avustajan käyttö ja lepotilan käyttö. Oheisessa linkissä on ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

Erityisjärjestelyiden saaminen edellyttää lukivaikeusasioissa erityisopettajan lukilausuntoa ja opettajien lausuntoa. Sairaudessa ja vammassa edellytetään erikoislääkärin lausuntoa. 

Syksyn 2021 kirjoitusten erityisjärjestelyiden aikataulu: Erityisjärjestelyanomukset toivotaan toimitettavan 1.4.2021 mennessä rehtorille, kuitenkin viimeistään 26.4.2021, jotta hakemukset ehditään käsitelllä ennen ylioppilastutkintolautakunnan asettamaa takarajaa 30.4.2021. Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä syksyn 2021 kirjoituksiin ja et ole vielä saanut erityisjärjestelypäätöstä tai et ole asiaa hoitanut vielä erityisopettajan tai lääkärin kanssa, tulee sinun hoitaa asia viipymättä.

Huomattavaa:  Erityisjärjestelyiden saamisen edellytys on pääsääntöisesti, että vastaavia järjestelyitä on käytetty opiskelun aikana lukiossa.