Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista saada erityisjärjestelyitä lukivaikeuden, vieraskielisyyden, vaikean elämäntilanteen, sairauden tai vamman takia. Erityisjärjestelyitä ovat mm. pidennetty koeaika, oikeus suurempaan näyttöön, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, pienryhmätila, erillinen tila yksin, vapautus kuullunymmärtämiskokeesta, avustajan käyttö ja lepotilan käyttö. Oheisessa linkissä on ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

Erityisjärjestelyiden saaminen edellyttää lukivaikeusasioissa erityisopettajan lukilausuntoa ja opettajien lausuntoa. Sairaudessa ja vammassa edellytetään erikoislääkärin lausuntoa. 

Yo-kirjoitusten erityisjärjestelyanomuksien aikatauluista tiedotetaan Wilmassa.

Huomattavaa:  Erityisjärjestelyiden saamisen edellytys on pääsääntöisesti, että vastaavia järjestelyitä on käytetty opiskelun aikana lukiossa.