YHTEISHAKU 18.2. – 10.3.2020
Järvenpään lukioon haetaan yhteishaun kautta www.opintopolku.fi.

OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
Järvenpään lukioon valittavien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon pitää olla vähintään 7.0. Yhteishaun perusteella uusia opiskelijoita seuraavasti eri linjoille: yleislinja 167, kuva- ja mediataide 20, matematiikka- ja luonnontiede 60, musiikki- ja tanssi 23 ja urheilu 40.

Erityislinjoille ja yleislinjan YTY-suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee palauttaa erilliset hakulomakkeet lukiolle kevään yhteishaun päättymiseen 10.3.2020 mennessä. Erityislinjojen pääsykokeista ja/tai lisänäytöistä annetut pisteet keskiarvoon lisättynä ratkaisevat opiskelijaksi ottamisen. Suuntautumisvaihtoehtoon hakeneet opiskelijat valitaan yleislinjalle hyväksytyistä soveltuvuutta arvioivien lähtöpisteiden avulla.

AINEVALINNAT
Järvenpään lukioon hakevat täyttävät joko sähköisen tai tulostettavan ainevalintakyselyn ja toimittavat sen lukioon 18.5.2020 mennessä. Ainevalintakyselyn tietoja tarvitaan ohjausryhmien muodostamisessa, kurssitarjottimen valmistelussa ja ensimmäisen vuoden valintojen suunnittelussa. Ensimmäisen jakson lukujärjestykset sekä osa muidenkin jaksojen kurssivalinnoista tehdään ainevalintakyselyn pohjalta. Ainevalintoja voit myöhemmin muuttaa, kun opiskelupaikka on selvinnyt.

Opinto-ohjaajilta saa tarvittaessa lisäinfoa:
anna.pietilainen@jarvenpaa.fi

maija.karava@jarvenpaa.fi

sanna.alanko@jarvenpaa.fi

talvensaari@jarvenpaa.fi

VASTAANOTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN

Uusien opiskelijoiden nimet ja valintakirje julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020 lukion verkkosivujen Ajankohtaista -palstalla.

Ne hakijat, jotka ovat merkinneet hakemukseen sähköpostiosoitteensa ja antaneet luvan sähköiseen viestiin, saavat Opintopolusta heti valintojen valmistuttua omaan sähköpostiin tuloskirjeen sekä linkin, jonka kautta opiskelupaikka tulee vastaanottaa Opintopolku-palvelussa sekä merkitä olevansa läsnä lukuvuonna 2020 – 2021. Paikka pitää ottaa vastaan mahdollisimman pian tai viimeistään määräpäivään, 25.6.2020 mennessä.

Kaikille uusille opiskelijalle lähetetään postitse hyväksymiskirjeet opiskelijailmoitus- ja opiskeluterveydenhuolto- lomakkeiden kera sekä infoa tietokoneen hankinnasta. Opiskelijan tulee toimittaa nämä lomakkeet lukion postilaatikkoon tai postitse (Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää) 25.6.2020  mennessä. Mikäli opiskelija on tehnyt paikan vastaanottomerkinnän Opintopolun palvelussa ja emme ole saaneet em. lomakkeita, otamme lukiolta yhteyttä opiskelijaan.

Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi puh. 040 315 2308, antaa opiskelijavalinnoista lisätietoa.
Varasijojen voimassaolo päättyy 14.8.2020.

HUOLTAJIEN WILMA-TUNNUKSET
Oheisessa linkissä ohje Wilma-tunnusten tekoon.

OPISKELUPAIKKOJEN PERUMINEN
Huoltajan tulee ilmoittaa sähköpostilla marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi, mikäli opiskelija ei ota paikkaa vastaan.

TIETOA TIETOKONEISTA JA NIIDEN HANKINNASTA
Kaikilla lukion aloittavilla tulee olla henkilökohtainen kannettava tietokone. Oheisista linkistä lisätietoja tietokoneesta.

Järvenpään kaupunki on päättänyt tukea kevään 2020 yhteishaussa valituiksi tulleiden opiskelijoiden tietokoneiden hankintaa. Mikäli opiskelija haluaa hankkia tietokoneen kaupungin tukemana, hänen on palautettava oheisesta linkistä löytyvä sopimus lukiolle viimeistään 25.6.2020 klo 12.00.