YHTEISHAKU 23.2. – 7.4.2021
Järvenpään lukioon haetaan yhteishaun kautta www.opintopolku.fi.

Hakuopas 2021

OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
Järvenpään lukioon valittavien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon pitää olla vähintään 7.0. Yhteishaun perusteella uusia opiskelijoita seuraavasti eri linjoille: yleislinja 167, kuva- ja mediataide 20, matematiikka- ja luonnontiede 60, musiikki- ja tanssi 23 ja urheilu 40.

Erityislinjoille ja yleislinjan YTY-suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee palauttaa erilliset hakulomakkeet lukiolle kevään yhteishaun päättymiseen 7.4.2021 mennessä. Erityislinjojen pääsykokeista ja/tai lisänäytöistä annetut pisteet keskiarvoon lisättynä ratkaisevat opiskelijaksi ottamisen. Suuntautumisvaihtoehtoon hakeneet opiskelijat valitaan yleislinjalle hyväksytyistä soveltuvuutta arvioivien lähtöpisteiden avulla.

AINEVALINNAT

Järvenpään lukioon hakevat täyttävät sähköisen ainevalintakyselyn 14.5.2021 mennessä. Ainevalintakyselyn tietoja tarvitaan ohjausryhmien muodostamisessa, kurssitarjottimen valmistelussa ja ensimmäisen vuoden valintojen suunnittelussa. Ensimmäisen jakson lukujärjestykset sekä osa muidenkin jaksojen kurssivalinnoista tehdään ainevalintakyselyn pohjalta. Ainevalintoja voi vielä muuttaa lukuvuoden alkaessa.

Ainevalintainfo hakijoille pidetään Teams-yhteydellä torstaina 6.5.2021 klo 13. Liity kokoukseen napsauttamalla tätä.

Opinto-ohjaajilta saa tarvittaessa lisäinfoa:

katariina.talvensaari@jarvenpaa.fi

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN

Uusien opiskelijoiden nimet ja valintakirje julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 lukion verkkosivujen Ajankohtaista -palstalla.

Hakijat, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa hakemuksella, saavat sähköpostiinsa linkin (Opintopolku), jonka kautta opiskelupaikka otetaan vastaan.  Opiskelupaikka tulee vastaanottaa sekä merkitä olevansa läsnä lukuvuonna 2021 – 2022 mahdollisimman pian tai viimeistään määräpäivään, 1.7.2021 mennessä.

Lisäinfoa Opintopolku.fi -palvelusta

Kaikille uusille opiskelijalle lähetetään postitse hyväksymiskirjeet opiskelijailmoitus– ja opiskeluterveydenhuolto lomakkeiden kera. Opiskelijan tulee toimittaa nämä lomakkeet lukion postilaatikkoon tai postitse (Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää) 1.7.2021  mennessä. Mikäli opiskelija ei ole vahvistanut paikan vastaanottoa Opintopolun palvelussa emmekä ole saaneet em. lomakkeita, otamme yhteyttä opiskelijaan.

Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi antaa lisätietoa opiskelijavalinnoista puh. 040 315 2308.
Varasijojen voimassaolo päättyy 20.8.2021.

HUOLTAJIEN WILMA-TUNNUKSET
Oheisessa linkissä ohje Wilma-tunnusten tekoon.

OPISKELUPAIKKOJEN PERUMINEN
Huoltajan tulee ilmoittaa sähköpostilla marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi, mikäli opiskelija ei ota paikkaa vastaan.

TIETOA TIETOKONEISTA, OPPIMATERIAALEISTA JA NIIDEN HANKINNASTA
Tähän tiedot päivitetään sen jälkeen, kun oppivelvollisuusasiasta on päätetty ja annettu tarkemmat ohjeet.

YHDISTELMÄOPINTOJEN SUORITTAMINEN 

Yhdistelmäopiskelijoita, kaksoistutkinnon suorittajia, valitaan vuosittain 30 lukuaineiden keskiarvon perusteella. Hakija ilmoittautuu ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaajalle heti lukuvuoden alussa ja osallistuu oppilaitoksen infoon. Tämän jälkeen opiskelijat tulevat sen lukion järjestämään infotilaisuuteen, jossa haluavat lukio-opintojaan suorittaa. Opiskelija toimittaa viimeistään tuolloin lukiolle opiskelijailmoituksen.

Infotilaisuus järjestetään lukion auditoriossa maanantaina 23.8. klo 16. Myös huoltajat ovat tervetulleita.

Lisätietoja p. 040 315 2340