HAKUOHJEITA PÄIVITETÄÄN VUODEN 2023 OSALTA.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN

Uusien opiskelijoiden nimet ja valintakirje julkaistaan lukion verkkosivujen Ajankohtaista -palstalla.

Hakijat, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa hakemuksella, saavat sähköpostiinsa linkin (Opintopolku), jonka kautta opiskelupaikka otetaan vastaan.  Opiskelupaikka tulee vastaanottaa sekä merkitä olevansa läsnä lukuvuonna  mahdollisimman pian tai viimeistään 30.6.2022.

Lisäinfoa Opintopolku.fi -palvelusta

Kaikille uusille opiskelijalle lähetetään postitse hyväksymiskirjeet opiskelijailmoitus- ja opiskeluterveydenhuolto- lomakkeiden kera. Opiskelijan tulee toimittaa nämä lomakkeet lukion postilaatikkoon tai postitse (Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää). Mikäli opiskelija ei ole vahvistanut paikan vastaanottoa Opintopolun palvelussa emmekä ole saaneet em. lomakkeita, otamme yhteyttä opiskelijaan. Lataa opiskelijailmoitus.

Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi antaa lisätietoa opiskelijavalinnoista puh. 040 315 2308.
Varasijojen voimassaolo päättyy 19.8.2022.


HUOLTAJIEN WILMA-TUNNUKSET
Oheisessa linkissä ohje Wilma-tunnusten tekoon.


OPISKELUPAIKKOJEN PERUMINEN
Huoltajan tulee ilmoittaa sähköpostilla marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi, mikäli opiskelija ei ota paikkaa vastaan.


TIETOA TIETOKONEISTA, OPPIMATERIAALEISTA JA NIIDEN HANKINNASTA
Oppivelvollisten osalta oppilaitos vastaa tietokoneiden, oppimateriaalien ja pakollisten välineiden hankinnasta.


YHDISTELMÄOPINTOJEN SUORITTAMINEN 

Yhdistelmäopiskelijoita, kaksoistutkinnon suorittajia, valitaan vuosittain 30 lukuaineiden keskiarvon perusteella. Hakija ilmoittautuu ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaajalle heti lukuvuoden alussa ja osallistuu oppilaitoksen infoon. Tämän jälkeen opiskelijat tulevat sen lukion järjestämään infotilaisuuteen, jossa haluavat lukio-opintojaan suorittaa. Opiskelija toimittaa viimeistään tuolloin lukiolle opiskelijailmoituksen. Opiskelijailmoitus

Infotilaisuus järjestetään lukion auditoriossa to 1.9 klo 17.30. Myös huoltajat ovat tervetulleita.

Lisätietoja p. 040 315 2340 tai 040 315 23 91


Järvenpään lukioon haetaan yhteishaun kautta www.opintopolku.fi.

Hakuopas 2022


Järvenpään lukion tilojen esittelyvideo


Avoimet ovet Järvenpään lukiolla 26.1.2021


OPISKELIJAKSI OTTAMINEN

2022
Järvenpään lukioon valittavien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon pitää olla vähintään 7.0. Yhteishaun perusteella uusia opiskelijoita seuraavasti eri linjoille: yleislinja 175, kuva- ja mediataide 20, matematiikka- ja luonnontiede 60, musiikki- ja tanssi 23 ja urheilu 32.

Erityislinjoille ja yleislinjan YTY-suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee palauttaa erilliset hakulomakkeet lukiolle kevään yhteishaun päättymiseen  mennessä. Erityislinjojen pääsykokeista ja/tai lisänäytöistä annetut pisteet keskiarvoon lisättynä ratkaisevat opiskelijaksi ottamisen. Suuntautumisvaihtoehtoon hakeneet opiskelijat valitaan yleislinjalle hyväksytyistä soveltuvuutta arvioivien lähtöpisteiden avulla.

Lisätietoa erityislinjoista


Aikaisempien vuosien keskiarvot ja pisterajat                  

Keskiarvot ja pisterajat v. 2021

 • Lukio 8,67
 • Lukion kuva- ja mediataidelinja 10,58
 • Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja  12,66
 • Lukion musiikki- ja tanssilinja 13,00
 • Lukion urheilulinja 10,58

Keskiarvot ja pisterajat v. 2020                                 

 • Lukio 8,83
 • Lukion kuva- ja mediataidelinja 12,92
 • Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja 9,00
 • Lukion musiikki- ja tanssilinja 12,92
 • Lukion urheilulinja 10,85

Keskiarvot ja pisterajat v. 2019                

 • Lukio 8,58
 • Lukion kuva- ja mediataidelinja 11,33
 • Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja 12,50
 • Lukion musiikki- ja tanssilinja 10,25
 • Lukion urheilulinja 11,92

Keskiarvot ja pisterajat v. 2018

 • Lukio 8,33
 • Lukion kuva- ja mediataidelinja 11,00
 • Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja 14,61
 • Lukion musiikki- ja tanssilinja 11,42
 • Lukion urheilulinja 10,67

AINEVALINNAT

Järvenpään lukioon hakevat täyttävät sähköisen ainevalintakyselyn viimeistään perjantaina 13.5.2022. Näiden tietojen avulla tehdään 1. jakson lukujärjestys. Ainevalintoja voi vielä muuttaa lukuvuoden alkaessa.

Infotilaisuus lukio-opintojen aloitukseen ja ainevalintoihin liittyen järjestetään tiistaina 3.5. klo 13 lukion auditoriossa.

Lisätietoa opinto-ohjaajilta.


Infotilaisuus järjestetään lukion auditoriossa elokuussa. Myös huoltajat ovat tervetulleita.

Lisätietoja p. 040 315 2340