YHTEISHAKU 23.2. – 23.3.2021
Järvenpään lukioon haetaan yhteishaun kautta www.opintopolku.fi.

Hakuopas 2021

OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
Järvenpään lukioon valittavien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon pitää olla vähintään 7.0. Yhteishaun perusteella uusia opiskelijoita seuraavasti eri linjoille: yleislinja 167, kuva- ja mediataide 20, matematiikka- ja luonnontiede 60, musiikki- ja tanssi 23 ja urheilu 40.

Erityislinjoille ja yleislinjan YTY-suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee palauttaa erilliset hakulomakkeet lukiolle kevään yhteishaun päättymiseen 23.3.2021 mennessä. Erityislinjojen pääsykokeista ja/tai lisänäytöistä annetut pisteet keskiarvoon lisättynä ratkaisevat opiskelijaksi ottamisen. Suuntautumisvaihtoehtoon hakeneet opiskelijat valitaan yleislinjalle hyväksytyistä soveltuvuutta arvioivien lähtöpisteiden avulla.

AINEVALINNAT
Järvenpään lukioon hakevat täyttävät joko sähköisen tai tulostettavan ainevalintakyselyn ja toimittavat sen lukioon 17.5.2021 mennessä. Ainevalintakyselyn tietoja tarvitaan ohjausryhmien muodostamisessa, kurssitarjottimen valmistelussa ja ensimmäisen vuoden valintojen suunnittelussa. Ensimmäisen jakson lukujärjestykset sekä osa muidenkin jaksojen kurssivalinnoista tehdään ainevalintakyselyn pohjalta. Ainevalintoja voit myöhemmin muuttaa, kun opiskelupaikka on selvinnyt.

Opinto-ohjaajilta saa tarvittaessa lisäinfoa:
anna.pietilainen@jarvenpaa.fi

leila.luume@jarvenpaa.fi

sanna.alanko@jarvenpaa.fi

katariina.talvensaari@jarvenpaa.fi

VASTAANOTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN

Uusien opiskelijoiden nimet ja valintakirje julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 lukion verkkosivujen Ajankohtaista -palstalla.

Ne hakijat, jotka ovat merkinneet hakemukseen sähköpostiosoitteensa ja antaneet luvan sähköiseen viestiin, saavat Opintopolusta heti valintojen valmistuttua omaan sähköpostiin tuloskirjeen sekä linkin, jonka kautta opiskelupaikka tulee vastaanottaa Opintopolku-palvelussa sekä merkitä olevansa läsnä lukuvuonna 2021 – 2022. Paikka pitää ottaa vastaan mahdollisimman pian tai viimeistään määräpäivään, 1.7.2021 mennessä.

Opiskelupaikan vahvistamisesta informoimme tarkemmin myöhemmin. Mikäli koronatilanne sallii, järjestämme oppilaitoksella vastaanottotilaisuuden. jossa palautetaan tarvittavat asiakirjat koululle. Mikäli oppilaitoksella ei voida järjestää vastaanottotilaisuuta, kaikille uusille opiskelijalle lähetetään postitse hyväksymiskirjeet opiskelijailmoitus- ja opiskeluterveydenhuolto- lomakkeiden kera sekä infoa tietokoneen ja oppimateriaalien hankinnasta. Opiskelijan tulee toimittaa nämä lomakkeet lukion postilaatikkoon tai postitse (Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää) 1.7.2021  mennessä. Mikäli opiskelija on tehnyt paikan vastaanottomerkinnän Opintopolun palvelussa ja emme ole saaneet em. lomakkeita, otamme lukiolta yhteyttä opiskelijaan.

Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi puh. 040 315 2308, antaa opiskelijavalinnoista lisätietoa.
Varasijojen voimassaolo päättyy 20.8.2021.

HUOLTAJIEN WILMA-TUNNUKSET
Oheisessa linkissä ohje Wilma-tunnusten tekoon.

OPISKELUPAIKKOJEN PERUMINEN
Huoltajan tulee ilmoittaa sähköpostilla marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi, mikäli opiskelija ei ota paikkaa vastaan.

TIETOA TIETOKONEISTA, OPPIMATERIAALEISTA JA NIIDEN HANKINNASTA
Tähän tiedot päivitetään sen jälkeen, kun oppivelvollisuusasiasta on päätetty ja annettu tarkemmat ohjeet.