ERITYISLINJAT

Erityislinjoille haetaan yhteishaussa  www.opintopolku.fi.

Hakijat palauttavat erilliset hakulomakkeet Järvenpään lukiolle (Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää) ja ilmoittautuvat kuva- ja mediataidelinjan ja musiikkilinjan pääsykokeisiin hakuajan loppuun, 23.3.2021 mennessä.

Kuva- ja mediataidelinjan hakulomake palautetaan pääsykokeen yhteydessä.

Matematiikka- ja luonnontiedelinjalle ei ole erillistä hakulomaketta.

PÄÄSYKOKEET

Linkit pääsykokeisiin ilmoittautumista varten julkaistaan yhteishaun alkaessa 23.2.2021 tällä sivulla.

Kuva- ja mediataidelinjan pääsykokeet pidetään tiistaina 27.4.2021 ja tiistaina 4.5.2021 klo 17.30 – 20.00.  Hakijat ilmoittautuvat hakuajan päättymiseen mennessä yhteen pääsykoetilaisuuteen. Mikäli koronapandemia ei mahdollista lukiolla tehtävää suoritusta, voidaan kokeet toteuttaa pääsykoeajankohtana julkaistavana etätehtävänä ja kokeen päättyessä suorituksesta lähetettävänä digitaalisena tallenteena lukiolle. Tästä tiedotetaan erikseen.

Musiikki- ja tanssilinja / musiikkiopintojen pääsykokeet pidetään 3.5. – 7.5.2021 klo 14 – 17. Varaa henkilökohtainen pääsykoeaika. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava pääsykokeeseen tullakseen valituksi.

Musiikki- ja tanssilinja / tanssiopintojen pääsykoe pidetään 6.5.2021 klo 13 – 16. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava pääsykokeeseen tullakseen valituksi.

Pääsykoe voidaan järjestää koululla järjestettävän pääsykokeen sijaan musiikki- tai tanssitallenteena erillisten ohjeiden mukaan, mikäli koronapandemiatilanne ei mahdollista oppilaitoksella pidettävää pääsykoetta. Erillinen ohje löytyy tarvittaessa lukion www-sivulta.

Matematiikka- ja luonnontiedelinjan pääsykoe järjestetään Järvenpään lukiolla pe 23.4.2021 klo 9 – 12. Valintakokeeseen tulee kaikkien hakijoiden osallistua. Valintakokeeseen osallistumiseksi ei lähetetä erillistä kutsua. Mikäli koronapandemiasta johtuen pääsykoetta ei voida järjestää, voidaan opiskelijat valita peruskoulun päättötodistuksen painotetun lukuaineiden keskiarvon perusteella. Mikäli tämä on hakijoilla sama, ratkaisee valinnan ensijaisesti hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden kaikkien aineiden keskiarvo. Opetushallituksen yhteisvalintajärjestelmä asettaa hakijat valintajärjestykseen.

Urheilulinjalle ei järjestetä erillistä pääsykoetta.