ERITYISLINJAT

Erityislinjoille haetaan yhteishaussa  www.opintopolku.fi.

Hakijat palauttavat erilliset hakulomakkeet Järvenpään lukiolle (Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää) ja ilmoittautuvat pääsykokeisiin hakuajan loppuun, 10.3.2020 mennessä.

Kuva- ja mediataidelinjan hakulomake palautetaan pääsykokeen yhteydessä.

Matematiikka- ja luonnontiedelinjalle ei ole erillistä hakulomaketta.

PÄÄSYKOKEET

Linkit pääsykokeisiin ilmoittautumista varten julkaistaan yhteishaun alkaessa 18.2. tällä sivulla.

Kuva- ja mediataidelinjan etäpääsykoe 28.4.2020 tai 5.5.2020 klo 17.30 – 20.00.
ENNAKKOTEHTÄVÄT 2020
PÄÄSYKOEOHJEET

Musiikki- ja tanssilinja / musiikkiopintojen etäpääsykoe 4.5.2020 klo 12 mennessä, johon kaikkien hakijoiden on osallistuttava tullakseen valituksi.
PÄÄSYKOEOHJEET

Musiikki- ja tanssilinja / tanssiopintojen etäpääsykoe 4.5.2020 klo 12 mennessä, johon kaikkien hakijoiden on osallistuttava tullakseen valituksi.
PÄÄSYKOEOHJEET

Matematiikka- ja luonnontiedelinjan  pääsykoetta ei pidetä koronaepidemiasta johtuen. Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Mikäli tämä on hakijoilla sama, ratkaisee valinnan ensijaisesti hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden kaikkien aineiden keskiarvo. Opetushallituksen yhteisvalintajärjestelmä asettaa hakijat valintajärjestykseen.

Urheilulinjalle ei järjestetä erillistä pääsykoetta.