YLEISLINJA

Yleislinjalle haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi

Yleislinjan opiskelijat valitaan keskiarvon mukaan.


YTY, Yhteiskunta, talous ja yrittäjyys -suuntautumisvaihtoehto

Yleislinjalle hakevat voivat halutessaan hakeutua YTY-yhteiskunta, talous ja yrittäjyys -suuntautumisvaihtoehtoon. Erilliset hakulomakkeet on palautettava ilmoitetun aikataulun mukaisesti Järvenpään lukiolle (Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää).

Yleislinjalaiset valitaan keskiarvon mukaan ja suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat valitaan yleislinjalle hyväksyttyjen joukosta lisänäyttöjen perusteella.

YTY, Yhteiskunta, talous ja yrittäjyys suuntautumisvaihtoehtoa opiskelemaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa.

Lisäinfoa Järvenpään lukion linjavaihtoehdoista