Jälkiohjaus

Valmistuneella opiskelijalla, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin ohjausta valmistumista seuraavan lukuvuoden aikana. Ohjauksesta vastaavat lukion opinto-ohjaajat alla olevan jaon mukaisesti. Ohjaus voi olla yleisinfoja ja/tai henkilökohtaista ohjausta lukiolla tai etäyhteydellä toteutettuna.

Kirsi Laitinen: 18A, 18B

Katariina Talvensaari: 18C, 18F

Essi Elomaa (Sanna Alangon sijainen): 18E, 18H

Mia Holmberg: 18G, 18J

Maija Kärävä: 18D, 18I

17K: oman opinto-ohjaajan mukaan

Vastaa