Järvenpään lukiolle myönnetty valtakunnallinen erityistehtävä matemaattis-luonnontieteisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1.8.2018 alkaen Järvenpään lukiolle 70 opiskelijalle valtakunnallisen erityistehtävän matemaattis-luonnontieteisiin. Erityistehtävä tarkoittaa, että valitut opiskelijat saavat oikeuden poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Tämä tarkoittaa, että he voivat jättää pakollisia opintoja pois, jolloin opiskelija saa paremmat edellytykset matemaattis-luonnontieteellisten kurssien valintaan. Lisäksi ylläpitäjälle myönnetään lisärahoitusta erityistehtävän toteuttamiseen.

Perusteena erityistehtäväpäätökselle todetaan mm. seuraavaa: Lukiolla on hyvät edellytykset erityistehtävän toteuttamiseen, alan korkeakouluopintoihin suuntaavien opiskelijoiden määrä on suuri ja koululla on runsaasti kansainvälistä toimintaa.

Päätöksen seurauksena lukion opetussuunnitelma ja opiskelijavalinta tarkistetaan. Lukioon perustetaan matemaattis-luonnontieteellinen linja suuntautumisvaihtoehdon sijaan.

Www-sivuille päivitämme yksityiskohtaisemmat tiedot, kun ne on vahvistettu.

Lisätietoa: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lukioiden-erityisen-koulutustehtavan-luvat-myonnetty-lukiot-tasa-arvoiseen-asemaan-ja-osaaminen-koko-lukiokentan-kayttoon

Rehtori