Kansainvälinen toiminta Järvenpään lukiossa lv 2022-2023

Lukiossamme on vilkasta kansainvälistä toimintaa, jonka tavoitteena on tarjota sekä opiskelijoille että opettajille kokemuksia eri kulttuureista, vähentää ennakkoluuloja, lisätä suvaitsevaisuutta, harjoittaa ja kehittää kielitaitoa, tutustua erilaisiin koulujärjestelmiin ja kouluyhteisöihin sekä luoda verkostoja ja kehittää yhteistyötaitoja ja valmiuksia jatko-opintoja ja työelämää ajatellen.

Lukiossa toteutetaan vuosittain useita kansainvälisiä hankkeita, joiden osana tehdään opintomatka ulkomaille. Monet näistä hankkeista sisältävät myös vastavierailun ulkomaisesta kohdekoulusta. 

Kansainväliseen toimintaan pääsee myös osalliseksi matkustamatta minnekään. Lukuvuoden aikana toteutetaan verkon kautta eTwinning-hankkeita eurooppalaisten koulujen kanssa. Valinnaiskielten opiskelijat voivat koota Järvenpään lukion kielidiplomin ja suorittaa lisäksi halutessaan kansainvälisyyspassin. Lukuvuoden aikana lukioon käy tutustumassa useita ulkomaisia vierailijaryhmiä.

Lukiossa opiskelee joka vuosi useita ulkomaisia vaihto-oppilaita. Tänä lukuvuonna vaihto-oppilaita on kuusi: yksi Costa Ricasta, kaksi Italiasta ja kolme Saksasta. Lisäksi ensimmäisen jakson ajan lukiossa on kaksi vaihto-oppilasta espanjalaisesta yhteistyölukiostamme. Kaikki vaihto-oppilaat osallistuvat ensimmäisessä jaksossa YTK20.suomi/KVKÄ -opintojaksolle, jossa on myös suomalaisia opiskelijoita. Haku seuraavan syksyn opintojaksolle on keväällä. Siitä infotaan Wilma-viestillä.

Lisätietoja: opettaja Marjo Uotila

Erasmus+ -akkreditointi

Keväällä 2022 lukiollemme myönnettiin Erasmus+ -akkreditointi!

Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua ”Erasmus+ -jäsenyyttä”. Akkreditoidut organisaatiot ja verkostot ovat osoittaneet kansainvälisen toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuneet noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Ohjelmakaudella 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painottuvat erityisesti inkluusio, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus.

Akkreditoinnin kautta lukio saa Erasmus+ -osarahoitusta opiskelijoiden ja henkilöstön eurooppalaisiin kouluihin suuntautuviin opintomatkoihin.

Lisätietoja: opettajat Marjo Uotila, Minna Kervinen-Noponen

Erasmus+ -osarahoitettuja hankkeita lv 2022-2023

Luxemburg

Äidinkielen ja draaman yhteistyöhanke Luxemburgissa sijaitsevan Kirchberg I Eurooppa-koulun kanssa. Lukuvuonna toteutetaan runoa ja draamaa -projekti, jossa järvenpääläiset opiskelijat (16) valmistavat mm. videon Järvenpäästä ja esityksen vietäväksi Luxemburgiin toukokuussa. Hanke sisältää noin viikon vastavuoroisen opintomatkan, jossa majoitus isäntäperheissä. 

Eurooppa-koulut ovat EU:n jäsenvaltioiden yhteisesti hallinnoimia kouluja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi EU-virkamiesten lapsille. Eurooppa-koulut ovat osa julkista koulutusjärjestelmää, ja niissä on mahdollista opiskella esiopetuksesta lukioon saakka osittain myös suomen kielellä.

Lisätietoa hankkeesta: opettajat Minna Kervinen-Noponen, Salla-Maria Santos

Italia

Kuvataiteen, musiikin ja englannin yhteistyöhanke italialaisen Liceo Artistico Cardarelli la Spezian kanssa. Suunnattu ensisijaisesti kuva- ja mediataidelinjan sekä musiikki- ja tanssilinjan opiskelijoille. Hanke sisältää noin viikon vastavuoroisen matkan, jossa majoitus isäntäperheissä. Opintomatka toteutetaan keväällä. Hankkeeseen valitaan 15 opiskelijaa. Hakemisesta informoidaan syksyllä Wilma-viestillä.

Lisätietoja: opettajat Petra Koivu, Sanna Pasanen

Saksa

Luonnontieteiden opintoihin liittyvä yhteistyöhanke Albert Einstein Gymnasiumin (AEG) kanssa. Lukio sijaitsee Järvenpään ystävyyskaupunki Buchholzissa. Hanke sisältää keväällä noin viikon vastavuoroisen opintomatkan, jossa majoitus isäntäperheissä. Hankkeeseen valitaan enintään 12 opiskelijaa.

Lisätietoja: opettajat Juha Haapola, Emma Lager

Espanja

Järvenpään lukion oma opiskelijavaihto espanjan opiskelijoille. Espanjassa on kaksi yhteistyökoulua Valencian alueella. Vaihdossa espanjalainen lukiolainen asuu 1. jakson Järvenpään lukion opiskelijan perheessä ja käy Järvenpään lukiota, ja vastaavasti 2. jakson Järvenpään lukion opiskelija asuu espanjalaisen perheessä ja opiskelee hänen lukiossaan. Opiskelijavaihdosta informoidaan espanjan opiskelijoita ja huoltajia tammikuussa Wilman kautta. Opiskelijavaihtoon valitaan 1-5 opiskelijaa.

Lisätietoja: opettaja Marjo Uotila

Ranska

Pilottihanke ranskan kielen opiskelijoille yhteistyössä Ranskan instituutin ja neljän ranskalaisen lukion (Reims, Bordeaux, Provence-Alpes-Côte-D’Azur ja Rennes) kanssa. Sisältää vastavuoroisen 3 viikon opiskelijavaihdon. Suomalaiset opiskelijat asuvat ranskalaisessa perheessä ja opiskelevat paikallisessa lukiossa ja ranskalaisperheen nuori tekee vastavierailun suomalaisperheeseen ja –lukioon. Ranskan instituutti hoitaa tiedonvälityksen ja muodollisuudet järjestävän tahon sekä opiskelijoiden kanssa opettajan välityksellä.  

Lisätietoja: opettaja Iina Reinikka

Muita kansainvälisiä hankkeita lv 2022-2023

Rooma

Historian ja latinan yhteistyöhanke, johon sisältyy viikon opintomatka Roomaan. Hanke on alkanut jo keväällä 2022 ja sisältää Rooman opintomatkan lisäksi luentoja, kirjallisia tehtäviä, esitelmän valmistelua sekä varojen keräämistä. Opiskelijat vastaavat opintomatkan matka- ja majoituskustannuksista itse. 

Lisätietoa: opettajat Suvi Randén, Tommi Suvensaari, Matti Räsänen

Suomen historiaa ja ruotsin kieltä

Ruotsin kielen ja historian yhteistyöhanke, joka syventää Suomen ja Ruotsin yhteisen historian tuntemusta sekä edistää ruotsin kielen käyttöä. Hanke sisältää opintomatkan Tukholmaan ja Uppsalaan. Kummassakin kaupungissa vieraillaan yliopistossa sekä tärkeimmissä museoissa ja kirkoissa. Jokainen opiskelija pitää opintomatkan aikana esitelmän jostakin matkaan liittyvästä kohteesta, henkilöstä tai ilmiöstä. Tavoitteena on innostaa opiskelijoita hakeutumaan yliopisto-opintoihin Ruotsiin ja/tai opiskelemaan ruotsin kieltä, historiaa tai muita aineita, jotka liittyvät Suomen ja Ruotsin historiallisiin tai nykyisiin yhteyksiin. Opiskelijoille tulee omavastuuosuus opintomatkasta.

Hanke pyritään toteuttamaan lukuvuonna 2022-23.

Lisätietoja: opettajat Suvi Randén, Mattias Stenvall, Timo Joutsivuo

Pasadena

Fysiikan avaruus- ja teknologia -hanke. Aiempiin matkoihin on sisältynyt opintokäyntejä seuraaviin paikkoihin: Caltech, JPL, Mt Wilson, Griffith Observatory. Hankkeeseen valitaan 5 – 10 opiskelijaa. Järvenpään kaupunki on osallistunut hankkeen rahoitukseen. Opiskelijat vastaavat opintomatkan matka- ja majoituskustannuksista itse. 

Hanke pyritään toteuttamaan lukuvuonna 2022-2023.

Lisätietoja: opettajat Titta Hurme, Juha Haapola

Lukuvuoden aikana saattaa käynnistyä myös muita kansainvälisiä hankkeita. Kaikista kansainvälisistä hankkeista tiedotetaan opiskelijoita Wilma-viesteillä sekä hankkeisiin liittyvien oppiaineiden oppitunneilla.