YLEISLINJA

Järvenpään lukion laaja kurssitarjonta mahdollistaa yksilöllisen opinto-ohjelman laatimisen omien harrastusten, taipumusten ja urasuunnitelmien mukaan. Lukiossamme on lukuisia koulukohtaisia kursseja eri oppiaineissa, esimerkiksi draama- ja tietotekniikkaopintoja. Lukiodiplomeja voi suorittaa monesta aihepiiristä; kotitalous, kuvataide, liikunta, musiikki, media, tanssi ja teatteri. Lisäksi kansainväliseen yhteistyöhön osallistumalla opiskelija pääsee työskentelemään oppiainerajat ylittävissä projekteissa.

Yleislinjalle hakeva voi halutessaan valita opintosuuntansa erityisistä suuntautumisvaihtoehdoista.

Yleislinjan suuntautumisvaihtoehdot

Talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia taloudesta ja yrittäjyydestä yhdessä tehden, toimien ja vaikuttaen. Tavoite on sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden edistäminen, yhteistyö yritysten, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa, toiminnallinen oppiminen kuten työssäoppiminen ja projektit sekä jatko-opintovalmiuksien kehittäminen. Lisätiedot: Opinto-opas ja opettajat Timo Joutsivuo ja Jani Tiirikainen sekä suuntautumisvaihtoehdon kotisivu.

Luonnontieteellinen suuntautumisvaihtoehto (”LUMA-linja”) tarjoaa mahdollisuuden opiskella enemmän luonnontieteitä ja syventää tietämystä haluamissaan aineissa sekä takaa paremmat valmiudet alan jatko-opintoihin. Suuntautumisvaihtoehdon erikoiskursseilla saa oppiaineainerajoja ylittävää, jatko-opintojen kannalta hyödyllistä opetusta. Kokeelliseen lähestymistapaan perustuva opetus yhdistettynä moderniin oppimisympäristöön ja samanhenkiseen ohjausryhmään luo tiedeyhteisön, joka lisää opiskelumotivaatiota. Suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat kansainväliset projektit auttavat ymmärtämään globalisoituvan maailman työelämän vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Lisätiedot: vastuuopettaja Jani Nurmi sekä suuntautumisvaihtoehdon kotisivu.

Tanssin suuntautumisvaihtoehto. Lisätiedot: Järvenpään Urheilukampuksen kotisivu


ERITYISLINJAT

Erityislinjoille haku tapahtuu suoraan ja lisäksi hakijat palauttavat erilliset hakulomakkeet Järvenpään lukiolle (Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää) 15.3.2016 mennessä. Hakijat saavat kutsun pääsykokeisiin, jotka järjestetään
– kuvataidelinja 2.5.2016 tai 3.5.2016 klo 17.00 – 19.30 (+ ennakkotehtävien palautus)
– musiikkilinja 25.4. – 4.5.2016
– urheilulinjalle ei järjestetä erillistä pääsykoetta

Kuvataidelinjalla opiskelu syventää tiedollisia ja ennen kaikkea taidollisia valmiuksia, joita tarvitaan muotoilu-, taide- ja kulttuurialan jatko-opinnoissa. Lisätiedot: opettajat Marja Rosti ja Tea Lindroos sekä Kuvataidelinjan Pedanet-sivu

Musiikkilinja tekee yhteistyötä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston ja Sibelius-Akatemian kanssa tavoitteenaan monipuolinen ja laaja-alainen musiikin opetus. Musiikkilinjalaiset saavat hyvän pohjan musiikin ammattiopintoihin ja musiikkilinjasta on hyötyä musiikkia ja taiteellista yleissivistystä sivuavaan koulutukseen hakeutuessa. Lisätiedot: opettajat Marita Tapper ja Anne Tanskanen ja Musiikkilinjan Pedanet-sivu

Urheilulinjan painopistelajeina ovat lukuvuonna 2015 – 2016 jalkapallo, jääkiekko, ringette, lentopallo, koripallo, salibandy, uinti, yleisurheilu, voimistelu sekä taitoluistelu. Lisäksi yleislinjalla on mahdollisuus valita tanssin suuntautumisvaihtoehto. Lisätiedot: opettaja Ari Jalovaara ja Järvenpään Urheilukampuksen kotisivu

Hakeminen

Close Menu