Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, johon kuuluvat kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kevään kirjoitukset ovat helmi-maaliskuussa ja syksyn kirjoitukset syyskuussa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tai maksimissaan kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla (kevät/syksy).

Uudessa  (koskee keväällä 2022 ja sitä myöhemmin kirjoituksensa aloittaneita) tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Lue lisää allaolevasta linkistä

Kevään 2022 tutkintouudistus

Vanhan tutkintorakenteen mukaan suoritettavaan  ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. 

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija opiskelee pakollisten kurssien lisäksi myös mahdollisimman paljon syventäviä ja soveltaviakin kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa.

Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksissa

Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin

Kirjoituksiin ilmoittaudutaan sähköisesti ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy Wilmasta.  Sen jälkeen lomake on vielä allekirjoitettava, jotta ilmoittautuminen olisi pätevä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Wilman tiedotteista.

Yo-tutkintoa hajauttavan on ilmoittauduttava jokaiselle kirjoituskerralle erikseen. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja aikataulut saat Wilmasta.

Valmiit ylioppilaat, jotka korottavat tai täydentävät tutkintoaan, ilmoittautuvat lukiosihteerille kevään osalta pääsääntöisesti 25.11. mennessä ja syksyn osalta 25.5. mennessä.  Katso tästä linkistä tarkemmat tiedot.

Yo-kirjoituksiin liittyvät yhteydenotot tulee lähettää lukio@jarvenpaa.fi –osoitteeseen.

Lisätietoja löytyy Wilmasta sekä ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Ylioppilastutkinnon koepäivät

Käytännön ohjeita ylioppilaskirjoituksiin tulijoille

Tietokoneet yo-kirjoituksissa