Pääsykokeet kevään 2020 yhteishaussa

Koronaviruksesta johtuen erikoislinjojen pääsykokeiden osalta on jouduttu tekemään poikkeavat ratkaisut. Matemaattis-luonnontieteelliselle linjalle pääsykokeita ei järjestetä ollenkaan, vaan valinta tapahtuu keskiarvon perusteella. Musiikki- ja tanssilinjalla sekä kuva- ja mediataidelinjalle pääsykoe toteutetaan etäkokeena.

Oheisessa linkissä lisätietoa hakumenettelyistä: https://jarvenpaanlukio.fi/hakeminen/erityislinjat/

Marja-Liisa Lehtiniemi
Järvenpään lukion rehtori
040 315 2308

Vastaa