Tiedoksi syksyllä 2021 aloittaville uusille opiskelijoille

Järvenpään lukion lukuvuosi alkaa ke 11.8.2021. Uusien opiskelijoiden koulupäivä alkaa klo 9 kokoontumalla lukion Areenalle. Uusien opiskelijoiden vanhempainilta on to 26.8.2021 klo 17.30.

Opiskelijoiden ohjausryhmät ja lukujärjestykset julkaistaan elokuun ensimmäisellä viikolla lukion www-sivuilla.

Laajennetun oppivelvollisuuden piirin kuuluvat opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen oppivelvollisina 1.1.2021 jälkeen. Oppivelvollisille opiskelijoille oppilaitos kustantaa tietokoneet, oppimateriaalit ja opiskeluvälineet. Lisäksi opiskelijat voivat saada Kelan koulumatkatukea. Ohessa ohje koulumatkatuen hankkimiseksi: https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Tervetuloa Järvenpään lukioon ja aurinkoista kesää!

Toivottaa

Järvenpään lukio henkilökunta

Vastaa