Uusien opiskelijoiden huoltajien Wilma-tunnukset

Ohessa ohje huoltajien Wilma-tunnusten luomiseksi. Ohje on lähetty myös opiskelijoiden hyväksymiskirjeessä kesäkuussa.

OHJE

Kaikkia uusien opiskelijoiden huoltajia pyydetään pikaisesti luomaan tunnukset ja kirjautumaan lukion Wilmaan, jotta koulun tiedotus tavoittaa kaikki huoltajat.

Uusien opiskelijoiden huoltajien vanhempainilta on to 27.8 klo 17.30. Toteutustapa informoidaan erikseen

Rehtori

Vastaa