1 vsk:n vanhempainilta to 25.8.2022

Ensimmäisen vuosikurssien vanhempainilta on torstaina 25.8.2020 klo 17 – 19.30.
Tavoitteena on esitellä huoltajille oppilaitoksen ohjauksen ja opiskelun tuen henkilöstöä sekä perehtyä lukion käytänteisiin.

Ohessa tilaisuuden ohjelma

Toinen vanhempainilta pidetään torstaina 13.4.2023. Keskeisenä teemana toisessa vanhempainillassa on lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu.

Tervetuloa!
Marja-Liisa Lehtiniemi
Järvenpään lukion rehtori

Vastaa