Järvenpään lukion vapaat opiskelupaikat – jatkuva haku musiikki- ja tanssilinjalle

1) 1. vsk:n vapaat opiskelupaikat

a) Linjoille, joissa on varasijalla olevia opiskelijoita, varasijalista on voimassa 19.8.2022 asti.

b) Musiikki- ja tanssilinjalle jäi vapaita opiskelupaikkoja, johon avataan jatkuva haku Opintopolkuun 08.07.2022 asti.

c) Yleislinjan vapaat paikat. Mikäli musiikki – ja tanssilinjan em. jatkuvassa haussa opiskelupaikat eivät täyty, avataan vapautuville paikoille jatkuva haku yleislinjalle. Opetushallituksen ohjeen mukaan, näille vapautuville paikoille jatkuvassa haussa ei voidaan suoraan ottaa yleislinjan varapaikoilla olevia opiskelijoita, vaan näitä paikkoja on kaikkien haettava uudestaan.

Tanssilinja

Musiikkilinja

Huom! Hakulomakkeet täytetään Opintopolun kautta. Opintopolkuun pääset tästä.

2) 2. – 4 vuosikurssin vapaat paikat

Vapautuville paikoille 2., 3. ja 4. vuoden ryhmiin valitaan opiskelijoita lukion kurssiarvosanojen keskiarvonmukaisessa paremmuusjärjestyksessä siten, että valituilta edellytetään vähintään 7,0 keskiarvoa lukio-opinnoissa. Toiselle, kolmannelle tai neljännelle opintovuodelle hakevien tulee toimittaa hakemukset todistusjäljennöksineen lukiolle osoitteella: Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää. Liitä mukaan todistus, josta ilmenee kaikki siihen asti suorittamiesi opintojen arvosanat. Paikat täytetään hakujärjestyksessä edellyttäen em. vähintään 7 keskiarvoa.

Otamme hakijaan yhteyttä, kun paikka vapautuu.