Vapautuvien paikkojen täyttö 4. jaksoon/ lv. 2021 – 22

4. jakso alkaa 10.2.2022

1) Ensimmäisen opintovuoden vapaat paikat

Ensimmäisen opintovuoden aikana yleislinjan vapautuville paikoille paikat täytetään hakijoiden perusopetuksen lukuaineiden keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valituksi tulevilta edellytetään vähintään 7,0 lukuaineiden keskiarvoarvoa. Mikäli olet kiinnostunut yleislinjan vapaasta opiskelupaikasta, lähetä vapaamuotoinen hakemus lukiolle 17.1.2022 mennessä. Laita hakemuksen liitteeksi kopio perusopetuksen päättötodistuksesta. Osoite: Järvenpään lukio, lukionkatu 1, 04410 Järvenpää.

Luma-linja:

Erityislinjoille valinnassa noudatetaan samoja kriteereitä kuin varsinaisessa yhteishaussa. LUMA-linjan pääsykoe järjestetään ti 18.1.2022 klo 15. Pääsykokeisiin ilmoittautuminen ke 12.1.2022 klo 15 oheisen linkin kautta. https://link.webropolsurveys.com/S/96980BC38D2B0083

Matemaattis-luonnontieteelliselle linjalle alin hyväksytty keskiarvo on 7,0. Todistuskeskiarvon painotus on 50 %:a. Linjan opiskelijat valitaan yhteishakuasetuksen 2 ja 3 pykälän perusteella muotoiltujen kriteerien perusteella niin, että valinnassa vertailupisteitä voi saada maksimissaan yhteensä 20 pistettä, joista keskiarvon perusteella 7,0 – 10 pistettä ja pääsykokeesta 0 – 10 pistettä. Keskiarvo lasketaan fysiikan, matematiikan, kemian biologian ja maantieteen painotettuna keskiarvona. Kaikkien em. aineiden painoarvo on 2. Tullakseen valituksi linjalle tulee pääsykokeesta saada vähintään 4 pistettä.

Pääsykoe muodostuu seuraavasti: a) kaikille pakollinen matematiikan koe, josta voi saada maksimissaan 5 pistettä sekä b) luonnontieteellistä (kemia/fysiikka/biologia) osaamista mittaava koe, josta voi maksimissaan saada 5 pistettä. Vähintään kahteen aineeseen on vastattava oman valinnan mukaan.

2) Vapautuville paikoille 2., 3. ja 4. vuoden ryhmiin valitaan opiskelijoita lukion kurssiarvosanojen keskiarvonmukaisessa paremmuusjärjestyksessä siten, että valituilta edellytetään vähintään 7,0 keskiarvoa lukio-opinnoissa. Toiselle, kolmannelle tai neljännelle opintovuodelle hakevien tulee toimittaa hakemukset todistusjäljennöksineen lukiolle 29.4.2022 mennessä. Mikäli vapaita paikkoja jää edelleen jäljelle, ne täytetään hakujärjestyksessä edellyttäen em. vähintään 7 keskiarvoa.