sähköpostit etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Elomaa Essiopinto-ohjaaja040 315 2391
Holmberg Miaopinto-ohjaaja040 315 2263
Kärävä Maijaopinto-ohjaaja040 315 2868
Laitinen Kirsiopinto-ohjaaja040 315 3759
Talvensaari Katariinaopinto-ohjaaja040 315 2340
Kauppinen Sari
etunimi.sukunimi@keusote.fi
terveydenhoitaja050 497 0041
Juntunen Kaisu
etunimi.sukunimi@keusote.fi
terveydenhoitaja050 497 0037 (to,pe)
Kurkinen Inkapsykologi040 315 3872
Järviluoma Johanna kuraattori040 315 3404
Takko Katjakuraattori040 315 2881
kirjasto.lukio@jarvenpaa.filukion koulukirjasto040 315 2401
Simola Elinaerityisopettaja040 315 3965
Eronen Elinatukipajaopettaja0403152313
Antti ItäpääICT-vahtimestari040 315 2277
Tuominen Tapani klo 16 –Palveluneuvoja040 315 3808
Rikberg Virpi virpi.rikberg@palmia.fi keittiöpäällikkö040 134 8392


Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Oppimisen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. (LOPS 2015)

Tuki lukiossa tarkoittaa koko kouluyhteisön tarjoamaa lisätukea, joka kohdentuu opiskelijoille, jotka erityisestä syystä tätä tarvitsevat. Tukea voi antaa kuka tahansa oppimisen ja tuen tarpeen asiantuntija helpottaakseen opiskelijoiden opiskelua: aineenopettaja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai joku muu.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja vastaa opinto-ohjauksen kursseista ja opiskelijan henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma opinto-ohjaaja, joka määräytyy oman ryhmän mukaan.

· Essi Elomaa : 19S1,19K (omat), 20AG, 21FJ, 22I, LT22

· Mia Holmberg: 19S2, 19K (omat) 20BI, 21DH, 22AH

· Maija Kärävä : 19S3, 19K (omat), 20EJ, 21CI, 22BFE

· Kirsi Laitinen: 19S2 (omat), 20CD, 21AEG, 22CJ

· Katariina Talvensaari: 19S3,19K (omat), 20FH, 21B, LT19–21, 22D, 22G

Opinto-ohjaaja perehdyttää uudet opiskelijat opintojen omakohtaiseen suunnitteluun. Hän auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, joita ovat mm.:

  • opinto- ja ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatiminen
  • kurssivalintojen tekeminen
  • jatko-opintojen suunnitteleminen

Ryhmänohjaajat, tutorit, aineenopettajat

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka seuraa ja tukee opintojen edistymistä. Ryhmänohjaaja vastaa yhteydenpidosta oman ohjausryhmänsä huoltajiin. Ryhmänohjaaja tapaa jaksoittain ryhmänsä opinto-ohjaajaa opintojen seurannan merkeissä.

Tutorit ovat lukio-opintoja jatkavia opiskelijoita, jotka auttavat ja tukevat uusia opiskelijoita erityisesti lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Aineenopettajat ovat oman oppiaineensa asiantuntijoita. Heiltä saa ohjausta ja tietoa kurssien sisällöistä, opintojen etenemisestä sekä ylioppilastutkinnon kannalta keskeisistä asioista.

Lisätiedot:
Lukuvuosiopas 
Ryhmänohjaajat ja luokat lv. 2022-2023

Oppiainekohtainen tuki

Lisätukea opiskeluun tarjotaan kurssimuotoisesti kielissä ja matematiikassa. Kertauskurssit ovat luonteeltaan peruskoulun oppimäärää tai aikaisempien lukiokurssien asioita kertaavia. Näiden lisäksi järjestetään paja- ja tukikursseja pienryhminä. Pajakursseille ohjataan ne opiskelijat, joilla on tavoitteena saada hylätystä kurssista hyväksyttävä suoritus. Matematiikkaa on mahdollista opiskella tukikursseilla, jossa aineenopettajan työparina toimii erityisopettaja. Äidinkielessä, matematiikassa sekä ruotsin ja englannin kielissä on koordinoiva aineenopettaja, joka seuraa opiskelijoiden menestystä kyseisissä oppiaineissa sekä tarvittaessa ohjaa yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa opiskelijan paja- ja tukikursseille.

Yhteyshenkilöt: Marjaana Svala (äidinkieli), Elina Leppäniemi (englanti), Markku Nissinen (matematiikka) ja Elisa Kauppila (ruotsi)

Erityisopettaja

Lukion erityisopettajan painopiste on lukion aloittajien kanssa. Hän tekee syksyllä lukiseulat kaikille lukion aloittaville päiväopiskelijoille ja sitä toivoville aikuislukiolaisille. Erityisopettaja tiedottaa opiskelijoita ja huoltajia, mikäli seulan perusteella tarvitaan mahdollisesti löytyneen vaikeuden tarkempaa selvittämistä yksilötestein.

Lisätietoja

Terveydenhoitaja ja lääkäri

Terveydenhoitajan kanssa voi tulla keskustelemaan terveyteen liittyvien asioiden lisäksi myös kaikista mieltä painavista asioista. Terveydenhoitajalla on päivystysvastaanotto joka päivä ja muuten vastaanotto toimii ajanvarauksella. Päivystysajat näkyvät terveydenhoitajan ovessa. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa nuorta myös muiden hoito-, tuki- ja neuvontapalvelujen piiriin. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen ja toisen vuoden opiskelijoille on lääkärintarkastus. Sairaudenhoito tapahtuu omalla terveysasemalla.

Kuraattori

Kuraattori edustaa sosiaalityön asiantuntemusta opiskelijahuollossa sekä oppilaitoksen opetus- ja kasvatustyön suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kuraattorin työ on yksittäisten oppilaiden ja koko oppilaitoksen hyvinvoinnin tukemista. Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijoiden, perheiden ja oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Kuraattori tukee opiskelijoita ja heidän perheitään haastavissa tilanteissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja järjestämällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu, suunnitelmien ja sopimusten tekeminen. Työskentelyjakson pituus on useimmiten yhdestä kuuteen tukikäyntiä. Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisen muun tuen tarve ja tarvittaessa opiskelija ohjataan palvelun piiriin.

Psykologi

Psykologin tehtävä on opiskelijoiden opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluvaikeuksien, kriisien, ihmissuhdevaikeuksien, stressin, ahdistuksen tai muiden mielialaoireiden takia. Nuori voi ottaa itse suoraan yhteyttä psykologiin tai yhteydenotto voi tulla vanhempien tai oppilaitoksen henkilökunnan kautta. Psykologi arvioi yhdessä nuoren kanssa tuen tarpeen, ja käyntien määrästä sovitaan asiakassuhteen edetessä. Joskus yksikin käynti voi riittää. Psykologi myös neuvoo ja ohjaa tarvittaessa vanhempia ja oppilaitoksen henkilökuntaa nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Lisää tietoa lukiopsykologin työstä, mielenterveydestä ja opiskelusta löydät Instagram-tililtä @psykologi_inka.

Ajanvaraukset, kysymykset, konsultaatiot ja muut yhteydenotot: psykologi Inka Kurkinen

Koulukirjasto

Koulukirjaston kirjastotyöntekijä neuvoo ja opastaa opiskelijoita koulukirjaston käytössä sekä opettaa tiedonhankinnan taitoja. Lisätietoja: Koulukirjasto