Yksi lukio – monta mahdollisuutta

Järvenpään lukio on yksi Suomen suurimmista lukioista, joka toimii modernissa ja korkeakoulumaisessa koulurakennuksessa. Vuonna 1928 perustettu maalaiskylän yhteiskoulu on kasvanut nykyisiin mittapuihinsa kestävän ja pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena. Koulun koko mahdollistaa laajan ja monipuolisen kurssitarjonnan kaikissa lukion oppiaineissa. Runsas koulukohtainen kurssitarjonta mahdollistaa yhden oppilaitoksen sisällä monen erikoislukion palvelut.

Opiskelija voi painottaa opintojaan ja laatia yksilöllisen opinto-ohjelman omien harrastusten, taipumusten ja urasuunnitelmien mukaan. Opiskelija voi hakuvaiheessa valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Yleislinja
    • Yleislinjalla suuntautumisvaihtoehtona YTY = yhteiskunta, talous ja yrittäjyys
  • Matematiikka- ja luonnontiedelinja = LUMA. Linjalle myönnetty valtakunnallinen erityistehtävä 1.8.2018 alkaen
  • Kuva- ja mediataidelinja
  • Musiikki- ja tanssilinja
  • Urheilulinja

Oppilaitoksemme on myös tunnettu lukuisista vierailijoista, kansainvälisestä toiminnasta ja erilaista projekteista. Eri linjojen ja painotusten yhteistyöprojekteja toteutetaan erityisesti draamaopintojen yhteydessä.

1.8.2021 astuu voimaan uudet opetussuunnitelmat. Niissä korostuu mm. korkeakouluyhteistyö. Tälläkin hetkellä tätä jo tehdään eri tavoin, esimerkiksi tietotekniikkaopintojen osalta. Tietotekniikassa tarjotaan mm. peliohjelmoinnin, ohjelmoinnin ja robotiikan opintoja. Kursseja toteutetaan yliopistokurssien vaatimusten mukaisesti.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus.

Tervetuloa monipuoliseen joukkoomme!