Ylioppilaskirjoitukset/Ilmoittautuminen korotuskokeisiin ja kokeiden lisääminen tutkintoon

Tämä ohje koskee oppilaitoksen kirjoilla olevia opiskelijoita.

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi 12.11.2020 päätöksen, jonka mukaan reaaliaineiden ylioppilaskokeet pidetään neljänä koepäivänä seuraavasti:

25.3.2021: biologia, filosofia ja psykologia

26.3.2021: fysiikka, historia

30.3.2021: maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi

31.3.2021: kemia, terveystieto

Koepäivien lisääminen mahdollistaa sen, että kokelas voi kirjoittaa kevään 2021 tutkinnossa maksimissaan neljä ylioppilaskoetta.

Lisäksi matematiikan kokeet pidetään seuraavasti: lyhyt 23.3.2021 ja pitkä 24.3.2021.

Suurin osa on jo ilmoittautunut kokeisiin, joihin osallistuu ensimmäistä kertaa. Mikäli opiskelija haluaa em. muutoksen vuoksi lisätä reaaliaineiden ylioppilaskokeita tutkintoonsa

palautetaan oheinen ilmoittautumislomake lukiosihteerille 23.11.2020.

Lisäksi opiskelijat voivat ilmoittautua oheisella ilmoittautumislomakkeella korotuskokeisiin ajalla 23.11 – 1.12.2020.

Ilmoittautumislomakkeita löytyy infotiskiltä. Ohessa lisäohjeita ilmoittautumisesta.

Rehtori

Vastaa