Yo-tutkinnon korottaminen valmiit ylioppilaat, jotka korottavat ja täydentävät tutkintoaan

Valmiit ylioppilaat, jotka korottavat tai täydentävät tutkintoaan, ilmoittautuvat lukiosihteerille kevään osalta pääsääntöisesti 23.11. mennessä (viimeistään 1.12) ja syksyn osalta 25.5. (viimeistään 5.6) mennessä. Katso  OHJE

Vastaa